19/7/13

Из "Светлосенки"

Изоставен черен плик в един от вагоните на метрото. Хората го заобикалят, ненатрапчиво, несъзнателно дори, но в претъпкания пиков час около черната найлонова торбичка има кръг от три педи. 

На една от спирките във вагона се качват трима възрастни хора, единият от тях с бастун. Той вижда плика, приближава се до него и започва безмилостно да го ръчка с върха на бастуна. 
Разнася се звън на стъкло, замирисва на етанол.

-  Остави го, защо го буташ! - ядосано промърморва спътницата на стареца.

- Е, как защо? Ами ако е бомба...?